Zobacz kolejny film:

Marek Michalak - Rzecznik Praw (nie każdego) Dziecka